مصوبات شورای عالی بیمه

تاریخموضوع
95/01/31آیین نامه شماره 92 - آيين­ نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقیم
95/01/31مكمل آئين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آئين نامه شماره ۷۵)
94/12/15آیین نامه شماره 91 - آيين­ نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه اتكايي
94/06/21آیین نامه شماره 75/1 - مکمل آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه
94/03/26آیین نامه شماره 90 - آيين­ نامه نحوه احراز صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات بيمه
94/09/07دستورالعمل بررسي صلاحيت حرفه­ اي كاركنان كليدي موسسات بيمه
94/05/26تسري آيين نامه هاي شماره ۶۹ و ۹۰ به موسسات بيمه مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي
94/02/15 اجرای بند "د" تبصره 14 قانون بودجه سال 94 کل کشور
93/11/28 آیین نامه شماره 89 - آیین نامه قرارداد بیمه تامین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا
93/10/15 آیین نامه شماره 72/1 - مكمل آيين نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
93/10/15 آیین نامه شماره 88 - گزارشگري و افشاي اطلاعات مؤسسات بيمه
93/10/15 آیین نامه شماره 81/1 - مقررات تعین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای
93/07/29آیین نامه شماره74/1 - مکمل آیین نامه بیمه های درمان
93/04/09آیین نامه شماره87 - شرايط عمومي قرارداد بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل داخلي
93/03/12آیین نامه شماره 86 - قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاي خارجي
92/11/29
آیین نامه شماره55/1 - نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بيمه مستقیم
92/10/08آیین نامه شماره 85 - آئین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای
92/03/22آیین نامه شماره 84 - شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص
92/03/08آیین نامه شماره 83 - آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه
92/02/24
آیین نامه شماره 58/2 (مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه)
92/02/11آیین نامه شماره 82 - شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
91/12/15آیین نامه شماره 67/1؛ مکمل آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه
91/12/15
آیین نامه شماره 81 - مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای
91/12/15جدول محاسبه بیمه شخص ثالث در سال 1392
91/12/12 ضوابط اجرایی ماده 20 آئین نامه شماره 5/40 (تقویت ظرفیت اتکایی داخلی)
91/11/03آیین نامه شماره 80 - شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان
91/10/26 آیین نامه شماره 79 - شرایط عمومی بیمه باربری
91/09/28آیین نامه شماره 78 - آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه
91/08/30 آیین نامه شماره 77 - شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و تعرفه مربوط به آن
91/07/11 آیین نامه شماره 76 - آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن
91/06/06 آیین نامه شماره 75 - آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه
91/06/18آیین نامه شماره 74 - آیین نامه بیمه های درمان
91/05/17 آیین نامه شماره 73 - آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)
91/05/16 آیین نامه شماره 72 - آیین نامه تعرفه بیمه اختیاری(مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث
91/04/11 آیین نامه شماره 71 - آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها
91/02/10 آیین نامه شماره 70 - شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی
91/01/23
آیین نامه شماره 69 - آيين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه
91/01/23 آیین نامه شماره 68 - آيين‌نامه بيمه هاي زندگي و مستمري
90/07/26
آیین نامه شماره 67 - آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه ( آيين نامه بيمه حادثه راننده )
90/02/24 آیین نامه شماره 66 - نظامنامه شوراي عالي بيمه با آخرين تغييرات
90/01/17 آیین نامه شماره 65 - ضوابط نحوه تعيين ميزان حق بيمه رشته‌هاي بيمه غيرزندگي مستقيم
89/12/10 آیین نامه شماره 64 - شرايط عمومي بيمه هاي درمان
89/12/08 آیین نامه شماره 63 - شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي
89/11/20
آیین نامه شماره 62 - شرايط عمومي بيمه وجوه در صندوق
89/02/01
آیین نامه شماره 61 - اندوخته هاي قانوني مؤسسات بيمه
88/12/24 آیین نامه شماره 60 - سرمايه گذاري شركت هاي بيمه
88/09/23
آیین نامه شماره 59 - شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري
88/01/25 آیین نامه شماره 58 - ذخاير فني مؤسسات بيمه
87/12/18 پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد
86/08/11آیین نامه شماره 57 - آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه
86/03/26 آیین نامه شماره 56 - تعرفه مازاد مالي و بدني بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
86/03/25
آیین نامه شماره 55 - آيين‌نامه نحوة نظارت بر امور بيمه‌هاي اتكائي مؤسسات بيمه مستقيم
86/03/24 آیین نامه شماره 54 - آيين نامه نمايندگي فروش بيمه هايعمر
86/03/23
آیین نامه شماره 53 - شرايط عمومي بيمه نامه بدنه وسايل نقليهزميني
86/03/22 آیین نامه شماره 52 - قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی
86/03/21
آیین نامه شماره 51 - آيين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبارداخلي
86/03/20
آیین نامه شماره 50 - اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابيخسارت بيمه ‏اي
86/03/19 آیین نامه شماره 49 - نمونه صورتهای مالی موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
86/03/18
آیین نامه شماره 48 - ضوابط اعطای پروانه نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد
86/03/17 آیین نامه شماره 47 - دستورالعمل نحوه سرمایه گذاری موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
86/03/16 آیین نامه شماره 46 - دستورالعمل ذخایر فنی موسسات بیمه مناطق ازاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
86/03/15 آیین نامه شماره 45 - دستورالعمل ذخایر و اندوخته های قانونی موسسات بیمه مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
86/03/14 آیین نامه شماره 44 - تعرفه بيمه نامه گروهي درمان تكميلي
86/03/13 آیین نامه شماره 43 - شرايط عمومي بيمه نامه گروهي درمان تكميلي
86/03/12 آیین نامه شماره 42 - آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه
86/03/11 آیین نامه شماره 41 - تاسيس ، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران
86/03/10 آیین نامه شماره 40 - ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غيردولتي
86/03/09 آیین نامه شماره 39 - قرارداد بيمه مسئوليت مدني حرفه اي متصديان حمل و نقل داخلي
86/03/08 آیین نامه شماره 38 - تعرفه بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان
86/03/07 آیین نامه شماره 37 - شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان
86/03/06 آیین نامه شماره 36 - شرايط عمومي بيمه باربري و مجموعه شرايط A و B و C
86/03/05 آیین نامه شماره 35 - بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
86/03/04 آیین نامه شماره 34 - شرايط عمومي بيمه نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ حق بيمه آن
86/03/03
آیین نامه شماره 33 - تعرفه بيمه بدنه اتومبيل
86/03/02 آیین نامه شماره 32 - تعرفه مازاد مالي و جاني بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث
86/03/01
آیین نامه شماره 31 - بازيافت خسارت
86/02/30 آیین نامه شماره 30 - بدهيهاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري
86/02/29 آیین نامه شماره 29 - آيين نامه كارمزدنمايندگي
86/02/28 آیین نامه شماره 28 - تعريف و شرايط نمايندگي بيمه و...( آيين نامه 28 ملغي شده و آيين نامه 57 جايگزين آن و تمام ضمائم آن گردید)
86/02/27 آیین نامه شماره 27 - تعرفه بيمه هزينه هاي بيمارستاني و جراحي
86/02/26 آیین نامه شماره 26 - شرايط عمومي بيمه نامه هزينه هاي بيمارستاني و جراحي
86/02/25
آیین نامه شماره 25 - آيين نامه راجع به تعرفه بيمه آتش سوزي و خطرات اضافي
86/02/24 آیین نامه شماره 24 - تعرفه بيمه حوادث
86/02/23 آیین نامه شماره 23 - شرايط عمومي بيمه حوادث انفرادي
86/02/22 آیین نامه شماره 22 - ذخائر فني موسسات بيمه (جايگزين آيين نامه شماره1و مكمل هاي آن)
86/02/21
آیین نامه شماره 21 - شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار(جايگزين ماده 2 آيين نامه شماره 2)
86/02/20 آیین نامه شماره 20 - حداكثر كارمزد قابل پرداخت (در تاريخ 2/9/71ملغي و آيين نامه شماره 29 جايگزين آن شد)
86/02/19 آیین نامه شماره 19 - آيين نامه تعيين نحوه استفاده از ذخيره فني احتياطي
86/02/18 آیین نامه شماره 18 - آئين نامه نمايندگي بيمه (ملغي شده)
86/02/17 آیین نامه شماره 17 - مجاز بودن موسسات بيمه كشور به صدور بيمه نامه اعتبار
86/02/16 آیین نامه شماره 16 - آيين نامه ميزان كارمزد و مشاركت در سود (كارمزدمنافع ) بيمه هاي اتكايي اجباري بيمه هاي غير زندگي (تصویب5/03/1354)
86/02/15
آیین نامه شماره 15 - مجاز نمودن شركت هاي بيمه به صدور بيمه نامه براي انواع دام و طيور (تاریخ تصویب11/6/1353)
86/02/14 آیین نامه شماره 14 - نحوه برخورد با موسسات بيمه كه تعرفه هاي مصوب شوراي عالي بيمه را رعايت نمي كنند
86/02/13 آیین نامه شماره 13 - آيين نامه بيمه هاي زندگي (تاریخ تصویب26/03/1353)
86/02/12 آیین نامه شماره 12 - سرمايه گذاري موسسات بيمه (در تاريخ 28/3/81ملغي شده و 42 جايگزين آن شده است)
86/02/11
آیین نامه شماره 11 - ذخاير و اندوخته‎هاي قانوني مؤسسات بيمه (تاریخ تصویب 9/2/1353)
86/02/10 آیین نامه شماره 10 - ذخاير فني موسسات بيمه (درتاريخ 11/8/67 ملغي شده و آیین نامه 22 جايگزين آن شد)
86/02/09 آیین نامه شماره 9 - تعرفه بيمه آتش سوزي(تاريخ تصويب1/8/52)(درتاريخ 06/06/80 ملغي شده و آيين نامه شماره 25 جايگزين آن شده است)
86/02/08 آیین نامه شماره 8 - تعيين ميزان حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم باربري كالا (تعرفه بيمه باربري)(تاريخ تصويب 20/6/52)
86/02/07 آیین نامه شماره 7 - مقررات مكمل آيين نامه هاي شماره 1 و 3 (تاريخ تصويب 7/3/52)
86/02/06
آیین نامه شماره 6 - آيين نامه دلالي رسمي بيمه (تاريخ تصويب24/02/52)
86/02/05 آیین نامه شماره 5 - آيين نامه مربوط به تعيين كارمزد انواع بيمه كهدر آيين نامه شماره 1 مصوب شوراي عالي بيمه معين نشده است (تاريخ تصويب16/10/51
86/02/04 آیین نامه شماره 4 - آيين نامه ودايع موسسات بيمه خارجي (تاريخ تصويب24/5/51)
86/02/03 آیین نامه شماره 3 - تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه (تاريخ تصويب27/1/51) درتاريخ 28/11/85 ملغي شدو آئين نامه شماره 20 جايگزين آنشده
86/02/02 آیین نامه شماره 2 - تعيين انواع معاملات بيمه و شرایط عمومي بيمهنامه ها (تاريخ تصويب 27/1/51 )
86/02/01 آیین نامه شماره 1 - نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزانكارمزد و مشاركت در سود (تاريخ تصويب27/1/51)
88/04/07 مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه
88/09/22 مرحله دوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه
مرحله سوم اصلاح نظام تعرفه بازار بيمه كشور
88/05/07 چارچوب برنامه اصلاح نظامتعرفه بازار بیمه کشور
Back to Top
↓