كارگزاران بيمه، هرچه سريعتر كانون كارگزاران رسمي بيمه را شكل دهند. اعضاي هيات مديره انجمن صنفي كارگزاران رسمي بيمه در ديدار با رئيس كل بيمه مركزي، حمايت از تشكيل كانون كارگزاران رسمي بيمه را خواستار شدند. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي در ديدار با اعضاي هيات…

ادامه نوشته →