رئيس كل بيمه مركزي در شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران: سنديكا از اركان خوب صنعت بيمه است و نقش موثري در همگرايي صنعت بيمه دارد. همزمان با شروع هفته دولت، جلسه شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران صبح امروز با حضور رئيس كل بيمه مركزي در سنديكاي بيمه گران ايران برگزار شد. به گزارش…

ادامه نوشته →